Jeżeli zainteresowała Cię powyższa wystawa, napisz do nas:

Silne i wytrwałe - kobiety mające wpływ na kształt obecnego świata.

Czy to w jaki sposób funkcjonuje świat jest zasługą wyłącznie mężczyzn? Ależ skąd! Ogromy udział w zapewnianiu wolności, bezpieczeństwa oraz dobrobytu mają kobiety.
Ta wystawa jest poświęcona właśnie nim. Upartym, silnym i odpornym kobietom, które pełniąc role naukowców, pisarek, sportsmenek, polityczek czy aktywistek przyczyniły się do tego, w jaki sposób obecnie żyjemy i się rozwijamy.