Jeżeli zainteresowała Cię powyższa wystawa, napisz do nas:

Lodospady

Wspinasz się na coś unikalnego co z przypływem ciepła znika, zamienia się w wodę i powietrze.

Wystawa portretuje efemeryczną grę, której człowiek oddaje się od blisko 20 lat. Woda wolno zamarza aż wszystko nieruchomieje. Mróz zatrzymuje czas, a człowiek zaczyna wspinać się po jedynych swego rodzaju rzeźbach, które tylko natura mogła stworzyć. Według autora wystawy Gilberto Merlante - „wspinanie się po lodospadach nie jest sportem lecz aktywnością, dzięki której stajemy się częścią natury”.